Definicja i rodzaje dźwigów samojezdnych

Dźwig – jest żurawiem, której część elementu nośnego jakim jest wysięgnik, może wykonywać ruchy w płaszczyźnie poziomej lub pionowej albo w obu płaszczyznach jednocześnie.

Zastosowanie dźwigów.

• w budownictwie do montażu obiektów budowlanych;
• prace transportowe i przeładunkowe na terenie zakładów pracy,
• w portach, na składowiskach, w bazach transportowych itp.

Podział dźwigów :

Zgodnie z normą PN-78/M-45000, w zależności od cech konstrukcyjno-użytkowych, można wyodrębnić następujące rodzaje dźwigów:

Stacjonarne -konstrukcja tych dźwigów jest umiejscowiona na
stałe, w fundamencie lub na innej stałej
podstawie;
Przenośne -dźwig przystosowany konstrukcyjnie do zmiany
miejsca pracy poprzez przeniesienie i
zamocowanie jego elementu nośnego na stałej
podstawie lub przystosowanych podwoziach
środków transportu ogólnego przeznaczenia;
Przewoźne -dźwig na podwoziu umożliwiającym
przemieszczanie na małe odległości;
Pokładowe -dźwig zabudowany na pokładzie statku;
Samojezdne -dźwig z własnym napędem jazdy i niezależnym
źródłem zasilania umożliwiającym swobodną
zmianę miejsca eksploatacji lub stanowiska pracy;
Jednoszynowe -dźwig mający możliwość poruszania się po
torze jednoszynowym;
Wieloszynowe -dźwig poruszający się po własnych torach;
Pływające -dźwig zbudowany na specjalnej jednostce
pływającej (pontonie)

Dźwigi samojezdne ze względu na napęd podwozia
można podzielić na :

-dźwigi samochodowe,
-dźwigi jezdniowe kołowe,
-dźwigi terenowe kołowe,
-dźwigi gąsienicowe.